top of page

Tilskudd til ekstern ekspertbistand – nye muligheter med støtte fra NAV

Når arbeidsgiver og den ansatte «har prøvd alt» og ikke vet hvordan de skal komme videre for å forebygge eller redusere sykefravær for en enkeltperson, kan NAV gi tilskudd på opptil kr. 23 100,- til eksperthjelp.


Eksperten skal vurdere, veilede og bidra til å finne løsninger. Eksempler på hva tilskuddet ikke dekker: gruppetiltak, kurs, ekstrahjelp eller tilrettelegging/hjelpemidler som dekkes etter Folketrygdloven §10-5 og §10-7.

Salutis HMS har eksperter som kan bistå, uansett utfordring og fagfelt innen arbeidshelse. Forutsetninger:

 • Ansatt, leder og NAV må være enige om at ekspertbistand er hensiktsmessig.

 • Forventet oppfølging under sykefravær må være utført.

 • Andre tiltak og støtteordninger må være vurdert og/eller forsøkt.

 • Eksperten kan ikke være ansatt i den aktuelle virksomheten, heller ikke i bedriftsintern bedriftshelsetjeneste.

 • Tilskudd må være innvilget før ekspertens arbeid settes i gang.


Søknad:

Salutis HMS kan bistå med å skrive søknad og kontakte NAV. Bistand i søkeprosessen kan dekkes av eksperttilskuddet.

 1. Avklar med den ansatte og med NAV (oftest IA-rådgiver NAV arbeidslivssenter, evt veileder NAV lokalt)

 2. Finn en ekspert og drøft mulige tiltak.

 3. Innhent pristilbud fra eksperten.

 4. Send søknad via Altinn – Hva er problemet/utfordringen? – Hvilke tiltak er prøvd eller vurdert tidligere? – Hva ønsker vi å bruke eksperten til – i hvilken periode – til hvilken pris?

Gjennomføring:

Bistand fra eksperten skal primært gis på arbeidsplassen og støtte opp under samhandlingen mellom arbeidstakeren og arbeidsgiveren. Vanlig tiltaksperiode er inntil 3 måneder, men tiden kan søkes utvidet ved behov, innen rimelighetens grenser.

 • Lag plan for tiltak og oppfølging underveis – hyppighet og type oppfølging avhengig av saken.

 • Eksperten skriver til slutt rapport som beskriver årsaken til sykefraværet, og foreslår tiltak for tilbakeføring til arbeid.

 • Arbeidsgiver sender kopi av rapporten pr. brevpost til NAV, med forside hentet fra NAV.no


Refusjonskrav:

 • Refusjonskrav sendes innen to måneder etter at tiltaket ble avsluttet. Hent skjema og førsteside på NAV.no og send pr. brevpost.

 • Dokumentasjon på betalt faktura til eksperten legges ved.


 

Salutis HMS har eksperter som kan bistå,

uansett utfordring og fagfelt innen arbeidshelse.

Ta kontakt med oss:



 

Kilder Forskrift om tilskudd til ekspertbistand:

Comments


bottom of page