top of page
Open Site Navigation

Varmearbeiderkurs

Forsikringsbransjen stiller krav om at alle som utfører arbeide hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- og/eller slipeutstyr, innehar et sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått en godkjent opplæring i varmearbeider.

 

Kurset avsluttes med en teoretisk eksamen. Ved bestått eksamen mottar kursdeltakerne et sertifikat for varme arbeider.

Kundepris: kr 2.900,- per deltaker
Ikke-kundepris:
 kr 3.480,- per deltaker

HSE Training for Managers

The course satisfies the law's requirements for training for managers. § 3-5 of Arbeidsmiljøloven stipulates that the employer must have training in health, environment and safety work. This course gives you as a leader knowledge of the provisions of Arbeidsmiljøloven and the employer's duties to facilitate a health-promoting and fully justifiable working environment.

 

After completing the course, the participant receives a course certificate as documentation.

Customer price: NOK 4.250,- per participant
Non customer price:
 NOK 5.100,- per participant

Oppfriskningskurs i HMS for verneombud og ledere som har tatt lovpålagte kurs tidligere. På kurset gjennomgås de forskjellige temaene som inngår i HMS-arbeidet, med fokus på en praktisk tilnærming og erfaringsdeling for å finne ut hvordan man kan lykkes med HMS-arbeidet. Det er ønskelig at deltakere på forhånd sender inn aktuelle (anonymiserte) problemstillinger som kurslederne kan ta utgangspunkt i.

 

Temaer som blir berørt er: 

  • Forebyggende arbeid knyttet til psykososiale og organisatoriske betingelser

  • Rollene i HMS-arbeidet - aktuelle utfordringer

  • Vernearbeid/sikkerhet og yrkeshygiene - aktuelle problemstillinger og erfaringsdeling

  • Forebygging av muskel- og skjelettplager - aktuelle problemstillinger og erfaringsdeling

  • Tidspress og stress - hvordan jobbe med dette

  • Caser og innspill fra deltakerne

Kundepris: kr 2.500,- per deltaker
Ikke-kundepris: kr 3.000,- per deltaker

Kursdato og sted: 26.04.2023 (Teams) kl 0830-1500

Oppfriskningskurs i HMS

Digitalisering av HMS-system

For å håndtere HMS-arbeid har Salutis valgt Sticos som leverandør og samarbeidspartner. Salutis er sertifisert innenfor tre ISO-standarder ved hjelp av dette systemet. Sticos holder seminar for å vise alle fordelene med å bruke Sticos samt hvordan man skal oppfylle lovpålagte krav. Det vises hvordan du enkelt kan etterleve lovverket og skape gode rutiner i HMS-arbeidet.

Kundepris: Gratis

Kursdato: TBA (Teams)

Klokkeslett: TBA

Grunnopplæring arbeidsmiljø

Kurset tilfredsstiller lovens krav til opplæring for ledere, AMU-medlemmer (også vara) og verneombud. Som deltaker lærer du hvordan man i praksis kan utvikle helsefremmende og sikre arbeidsforhold på arbeidsplassen. Videre gir kurset kunnskap og praktisk erfaring i å drive lokalt HMS-arbeid. Undervisningen fordeles over fire dager. Deltakerne skal gjennomføre oppgaver relatert til teori og egen arbeidsplass i mellomperiodene. Etter endt kurs mottar deltaker kursbevis som dokumentasjon.

Du finner timeplan øverst på siden.

Kundepris: kr 7.750,- per deltaker
Ikke-kundepris: kr 9.300,- per deltaker

Klokkeslett: 0830-1500

Kursdato og sted: 

09., 10., 11., og 24.05.2023 (Teams)

Systematisk arbeid med psykososialt arbeidsmiljø

Arbeidsgiver har ansvar for å gjennomføre kartlegging og vurdering av alle farer og problemer knyttet til arbeid. Risiko begrenser seg ikke til umiddelbare og fysiske farer. Risikovurderingen må også ta for seg årsaker til feks muskel- og skjelettplager, stress og konflikter. I dette kurset går vi gjennom de punktene som må vurderes for å foreta en risikovurdering av faktorer som kan gi psykiske plager. 

Kundepris: kr 900,-
Ikke-kundepris: kr 1.080,- 

Kursdato: 03.05.2023 (Teams)

Klokkeslett: 1200-1430

HMS for ledere

Kurset tilfredsstiller lovens krav til opplæring for ledere (alle med personalansvar/ arbeidsgiveransvar). Arbeidsmiljøloven § 3-5 stiller krav til at arbeidsgiver skal ha opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Opplæringen gir deg som leder kunnskap om arbeidsmiljølovens bestemmelser og arbeidsgivers plikter til å legge til rette for et helsefremmende og fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Etter endt kurs mottar deltaker kursbevis som dokumentasjon.​

Kundepris: kr 4.250,- per deltaker

Ikke-kundepris: kr 5.100,- per deltaker

Kursdato:

29.03.2023 (Teams)

06.06.2023 (Teams)
Klokkeslett: 0830-1530

Gratis informasjonskurs om HMS arbeid. En times introduksjon til hva som bør fokusere på innen HMS for å tilfredsstille Arbeidstilsynets krav til forebyggende HMS-arbeid. Tema vil være samarbeidsplan med BHT, kjemisk/biologisk og fysisk arbeidsmiljø, arbeidshelseundersøkelser, psykososialt arbeidsmiljø samt ergonomi (forebygging av muskel- og skjelettplager).

 

Pris: gratis

Kursdato: 

27.04.23, kl. 1400–1500 (Teams)

20.09.23, kl. 1400–1500 (Teams)

Gratis informasjonskurs

Våre kurs

Bestill kurs i den fastsatte kursmenyen under, eller scroll ned på siden, se oversikt over andre kurs og få kurs på forespørsel.

Scroll nedover

og få oversikt

over kursene

Meld deg på kurs

arrow&v
arrow&v

Takk for påmeldingen!

40 timer

Grunnopplæring arbeidsmiljø

1 dag

HMS Kurs for øverste leder

1 dag

Oppfriskningskurs HMS

Tilpasses

Interkontroll (IK) i små og mellomstore virksomheter

2 timer

Roller i HMS-arbeidet

3 timer

Innføring i risikovurdering

3 timer

Førstehjelpskurs og/eller hjertestarterkurs

Tilpasses

Beredskaps- og krisetrening

Tilpasses

Forebygging og håndtering av trusler og vold

3 timer

Helsefremmende arbeidsplasser

3 timer

Medarbeidersamtaler

2 samlinger a 4 timer

Den gode utviklingssamtalen

Kurs på bestilling

Salutis HMS leverer over 300 kurs per år. Vi skreddersyr også kurs etter behov fra virksomheter.

Se oversikt over noen av kursene Salutis HMS tilbyr her – ser du ikke kurset ditt, ta kontakt!

bottom of page