top of page

Opplæring i diisocyanater

Fra 24. august 2023 må alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger ha fullført opplæring i sikker bruk med godkjente resultater. Opplæringen må kunne dokumenteres. Kravet gjelder både arbeidsgivere, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende.

 

Diisocyanater brukes i flere tetningsmaterialer og midler for overflatebehandling. Noen eksempler er byggeskum, lim, maling, lakk og tetningsmasser. I industrien brukes også ulike produkter som inneholder diisocyanater.

Ved påmelding av over 20 ansatte, ta kontakt på e-post: 

post@salutis.no. Kurs internt er mulig, ved mange påmeldte fra samme bedrift

Kursholder: Sertifisert yrkeshygieniker Nina Mellem Tronbøl.

Grunnopplæring arbeidsmiljø

Kurset tilfredsstiller lovens krav til opplæring for ledere, AMU-medlemmer (også vara) og verneombud. Som deltaker lærer du hvordan man i praksis kan utvikle helsefremmende og sikre arbeidsforhold på arbeidsplassen. Videre gir kurset kunnskap og praktisk erfaring i å drive lokalt HMS-arbeid. Undervisningen fordeles over fire dager. Deltakerne skal gjennomføre oppgaver relatert til teori og egen arbeidsplass i mellomperiodene. Etter endt kurs mottar deltaker kursbevis som dokumentasjon.

Varmearbeiderkurs

Forsikringsbransjen stiller krav om at alle som utfører arbeide hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- og/eller slipeutstyr, innehar et sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått en godkjent opplæring i varmearbeider.

 

Kurset avsluttes med en teoretisk eksamen. Ved bestått eksamen mottar kursdeltakerne et sertifikat for varme arbeider.

HMS for ledere

Kurset tilfredsstiller lovens krav til opplæring for ledere (alle med personalansvar/ arbeidsgiveransvar). Arbeidsmiljøloven § 3-5 stiller krav til at arbeidsgiver skal ha opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Opplæringen gir deg som leder kunnskap om arbeidsmiljølovens bestemmelser og arbeidsgivers plikter til å legge til rette for et helsefremmende og fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Etter endt kurs mottar deltaker kursbevis som dokumentasjon.​

Gratis informasjonskurs om HMS arbeid. En times introduksjon til hva som bør fokusere på innen HMS for å tilfredsstille Arbeidstilsynets krav til forebyggende HMS-arbeid. Tema vil være samarbeidsplan med BHT, kjemisk/biologisk og fysisk arbeidsmiljø, arbeidshelseundersøkelser, psykososialt arbeidsmiljø samt ergonomi (forebygging av muskel- og skjelettplager).

Gratis informasjonskurs

Oppfølging av ansatte med psykiske plager

Teamskurs med Salutis Psykologi

Et kurs rettet mot ledere for å sette dem i stand til å snakke med ansatte med psykiske plager. Samtale om feller man kan gå i, kort informasjon om de vanligste psykiske lidelsene og samtale om tilrettelegging.

Forebygging av utbrenthet

Teamskurs med Salutis HMS og Salutis Psykologi

 

Store belastninger kan på sikt gi utbrenthet. Dette kurset gir kunnskap om hva man kan gjøre av forebyggende arbeid både på organisasjonsnivå som kollegial ivaretakelse, og hva man kan gjøre av forebyggende arbeid på individnivå med selvivaretakelse. Kurset passer både for arbeidsgiver og arbeidstakere.

Salutis HMS leverer godkjente lovpålagte, og ikke-lovpålagte, kurs innen helse, miljø og sikkerhet.  Vi skreddersyr også kurs etter behov fra virksomheter. 

 

Kursene bidrar til å sørge for at din virksomhet holder seg innenfor gjeldende lovverk, samt skape et godt og trygt arbeidsmiljø.

HMS- og arbeidsmiljøkurs

Min side

Administrer og se kurs du er påmeldt, hent kursbevis, meld deg av kurs osv.

Meld deg på kurs

Takk for påmeldingen!

Skygge liggende.png

Kurs på bestilling

Salutis HMS leverer over 300 kurs per år. Vi skreddersyr også kurs etter behov fra virksomheter.

Se oversikt over noen av kursene Salutis HMS tilbyr her – ser du ikke kurset ditt, ta kontakt!

bottom of page