top of page
Open Site Navigation

Opplæring i diisocyanater

Fra 24. august 2023 må alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger ha fullført opplæring i sikker bruk med godkjente resultater. Opplæringen må kunne dokumenteres. Kravet gjelder både arbeidsgivere, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende.

 

Diisocyanater brukes i flere tetningsmaterialer og midler for overflatebehandling. Noen eksempler er byggeskum, lim, maling, lakk og tetningsmasser. I industrien brukes også ulike produkter som inneholder diisocyanater.

Kursholder: Sertifisert yrkeshygieniker Nina Mellem Tronbøl.

Kundepris: kr 990,- per deltaker. (ved påmelding av flere gis kvantumsrabatt) 

Kursdato og sted: 
22.08.2023 (Teams) kl. 10:30-11:30
24.08 2023 (Teams) kl. 12:30-13:30

24.08.2023 (Teams) kl. 14:00-15:00

Grunnopplæring arbeidsmiljø

Kurset tilfredsstiller lovens krav til opplæring for ledere, AMU-medlemmer (også vara) og verneombud. Som deltaker lærer du hvordan man i praksis kan utvikle helsefremmende og sikre arbeidsforhold på arbeidsplassen. Videre gir kurset kunnskap og praktisk erfaring i å drive lokalt HMS-arbeid. Undervisningen fordeles over fire dager. Deltakerne skal gjennomføre oppgaver relatert til teori og egen arbeidsplass i mellomperiodene. Etter endt kurs mottar deltaker kursbevis som dokumentasjon.​

Kundepris: kr 7.750,- per deltaker
Ikke-kundepris: kr 9.300,- per deltaker

Kursdato og sted: 
Kurs 1: 5., 6., 14. og 15.september - Teams
Kurs 2: 5., 6., 12. og 13.desember - Teams

Varmearbeiderkurs

Forsikringsbransjen stiller krav om at alle som utfører arbeide hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- og/eller slipeutstyr, innehar et sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått en godkjent opplæring i varmearbeider.

 

Kurset avsluttes med en teoretisk eksamen. Ved bestått eksamen mottar kursdeltakerne et sertifikat for varme arbeider.

Kundepris: kr 2.900,- per deltaker
Ikke-kundepris:
 kr 3.480,- per deltaker

Fullt! Nytt kurs vil settes opp

HMS for ledere

Kurset tilfredsstiller lovens krav til opplæring for ledere (alle med personalansvar/ arbeidsgiveransvar). Arbeidsmiljøloven § 3-5 stiller krav til at arbeidsgiver skal ha opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Opplæringen gir deg som leder kunnskap om arbeidsmiljølovens bestemmelser og arbeidsgivers plikter til å legge til rette for et helsefremmende og fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Etter endt kurs mottar deltaker kursbevis som dokumentasjon.​

Kundepris: kr 4.250,- per deltaker

Ikke-kundepris: kr 5.100,- per deltaker

Kursdato:

06.06.2023 (Teams)

25.10.2023 (Teams)
Klokkeslett: 0830-1530

Gratis informasjonskurs om HMS arbeid. En times introduksjon til hva som bør fokusere på innen HMS for å tilfredsstille Arbeidstilsynets krav til forebyggende HMS-arbeid. Tema vil være samarbeidsplan med BHT, kjemisk/biologisk og fysisk arbeidsmiljø, arbeidshelseundersøkelser, psykososialt arbeidsmiljø samt ergonomi (forebygging av muskel- og skjelettplager).

 

Pris: gratis

Kursdato: 

20.09.23, kl. 1400–1500 (Teams)

Gratis informasjonskurs

Oppfølging av ansatte med psykiske plager

Teamskurs med Salutis Psykologi

Et kurs rettet mot ledere for å sette dem i stand til å snakke med ansatte med psykiske plager. Samtale om feller man kan gå i, kort informasjon om de vanligste psykiske lidelsene og samtale om tilrettelegging.

Kundepris: kr 990,- per deltaker
Kursdato og sted:
 

21.09.2023 (Teams) kl. 14:00 – 15:00

Forebygging av utbrenthet

Teamskurs med Salutis HMS og Salutis Psykologi

 

Store belastninger kan på sikt gi utbrenthet. Dette kurset gir kunnskap om hva man kan gjøre av forebyggende arbeid både på organisasjonsnivå som kollegial ivaretakelse, og hva man kan gjøre av forebyggende arbeid på individnivå med selvivaretakelse. Kurset passer både for arbeidsgiver og arbeidstakere.

Kundepris: kr. 1490,- per deltaker

Kursdato og sted:

24.10.2023 (Teams) kl. 0830-1030

Våre kurs

Bestill kurs i den fastsatte kursmenyen under, eller scroll ned på siden, se oversikt over andre kurs og få kurs på forespørsel.

Scroll nedover

og få oversikt

over kursene

Meld deg på kurs

arrow&v
arrow&v

Takk for påmeldingen!

40 timer

Grunnopplæring arbeidsmiljø

1 dag

HMS Kurs for øverste leder

1 dag

Oppfriskningskurs HMS

Tilpasses

Interkontroll (IK) i små og mellomstore virksomheter

2 timer

Roller i HMS-arbeidet

3 timer

Innføring i risikovurdering

3 timer

Førstehjelpskurs og/eller hjertestarterkurs

Tilpasses

Beredskaps- og krisetrening

Tilpasses

Forebygging og håndtering av trusler og vold

3 timer

Helsefremmende arbeidsplasser

3 timer

Medarbeidersamtaler

2 samlinger a 4 timer

Den gode utviklingssamtalen

Kurs på bestilling

Salutis HMS leverer over 300 kurs per år. Vi skreddersyr også kurs etter behov fra virksomheter.

Se oversikt over noen av kursene Salutis HMS tilbyr her – ser du ikke kurset ditt, ta kontakt!

bottom of page