Open Site Navigation
Påmelding, HMS for ledere

Takk for påmelding

arrow&v
arrow&v

HMS for ledere

Kurset tilfredsstiller lovens krav til opplæring for ledere (alle med personalansvar/ arbeidsgiveransvar). Arbeidsmiljøloven § 3-5 stiller krav til at arbeidsgiver skal ha opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Opplæringen gir deg som leder kunnskap om arbeidsmiljølovens bestemmelser og arbeidsgivers plikter til å legge til rette for et helsefremmende og fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

 

Etter endt kurs mottar deltaker kursbevis som dokumentasjon.

Pris: 4 100 kr per deltaker

Påmelding, Grunnopplæring arbeidsmiljø

Takk for påmelding

arrow&v
arrow&v

Grunnopplæring arbeidsmiljø

Kurset tilfredsstiller lovens krav til opplæring for ledere, AMU-medlemmer og verneombud. Som deltaker lærer du hvordan man i praksis kan utvikle helsefremmende og sikre arbeidsforhold på arbeidsplassen. Videre gir kurset kunnskap og praktisk erfaring i å drive lokalt HMS-arbeid. Undervisningen fordeles over seks dager. Deltakerne skal gjennomføre oppgaver relatert til teori og egen arbeidsplass i mellomperiodene.

 

Etter endt kurs mottar deltaker kursbevis som dokumentasjon.

Pris: 7 490 kr per deltaker

Påmelding, Varmearbeiderkurs

Takk for din påmelding

arrow&v
arrow&v

Varmearbeiderkurs

Forsikringsbransjen stiller krav om at alle som utfører arbeide hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- og/eller slipeutstyr, innehar et sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått en godkjent opplæring i varmearbeider.

 

Kurset avsluttes med en teoretisk eksamen. Ved bestått eksamen mottar kursdeltakerne et sertifikat for varme arbeider.

Pris: 2 900 kr per deltaker

Sign up - HSE Training for Managers

Takk for din påmelding

arrow&v
arrow&v

HSE Training for Managers

The course satisfies the law's requirements for training for managers. § 3-5 of Arbeidsmiljøloven stipulates that the employer must have training in health, environment and safety work. This course gives you as a leader knowledge of the provisions of Arbeidsmiljøloven and the employer's duties to facilitate a health-promoting and fully justifiable working environment.

 

After completing the course, the participant receives a course certificate as documentation.

Price: 4 100 kr per participant

Påmelding, Bli en bedre beslutningstaker

Takk for påmelding

arrow&v
arrow&v

Bli en bedre beslutningstaker

Hvordan utvikle gode, robuste beslutningsprosesser og sørge for at de viktigste valgene blir mer robuste? Kurset gir kunnskaper og ferdigheter som gjør at deltakerne kan:

 • Ta mer bevisste, raskere og bedre beslutninger

 • Etablere gode rutiner for viktige beslutningsprosesser

 

Målgruppe: Ledere, spesialister og andre som ønsker flere verktøy og en bedre struktur for å støtte arbeidet med de viktige valgene.

Kursleder: Nils Tore Meland, Partner, organisasjonspsykolog i Leadership

Pris: 3 900

Påmelding, HMS i anleggsbransjen
Kursløp: 24/11, 8/12, 2/2, 9/2, 2/3, 9/3

Takk for din påmelding

arrow&v
arrow&v

HMS i anleggsbransjen

Arbeidstilsynet har varslet at anleggsbransjen er et satsingsområde for tilsyn i 2022.

Salutis HMS har satt sammen en pakke som består av 6 samlinger. Disse 6 samlingene vil bidra til at dere er godt rustet før et tilsyn.

 

Følgende temaer vil gjennomgås:

 • Myndighetenes krav til systematisk HMS-arbeid

 • Risikovurdering i praksis

 • Krav til helseundersøkelse

 

Erfarne HMS-rådgivere gjør deg og din virksomhet i stand til å ivareta HMS-arbeidet i praksis.

Målgruppe: Ledere/HMS-ansvarlige. Verneombud og andre fra samme virksomhet kan delta sammen med leder uten ekstra kostnader.

Pris: kr 15 000 per bedrift

Oppfriskningskurs i HMS

Oppfriskningskurs i HMS for verneombud og ledere som har tatt lovpålagte kurs tidligere. På kurset gjennomgås de forskjellige temaene som inngår i HMS-arbeidet, med fokus på en praktisk tilnærming og erfaringsdeling for å finne ut hvordan man kan lykkes med HMS-arbeidet. Det er ønskelig at deltakere på forhånd sender inn aktuelle (anonymiserte) problemstillinger som kurslederne kan ta utgangspunkt i.

 

Temaer som blir berørt er: 

 • Forebyggende arbeid knyttet til psykososiale og organisatoriske betingelser

 • Rollene i HMS-arbeidet - aktuelle utfordringer

 • Vernearbeid/sikkerhet og yrkeshygiene - aktuelle problemstillinger og erfaringsdeling

 • Forebygging av muskel- og skjelettplager - aktuelle problemstillinger og erfaringsdeling

 • Tidspress og stress - hvordan jobbe med dette

 • Caser og innspill fra deltakerne

Pris: kr 2 500 per deltaker

Påmelding, Oppfriskningskurs i HMS

Takk for din påmelding

arrow&v
arrow&v

Kriseledelse for ledere og nøkkelpersoner

Gjennom kurs i krise- og beredskapsledelse blir man kjent med hva en krise er, hvordan krisen kan ledes og hvordan bedriften kan begrense skadeomfanget underveis og etter krisen. Man blir også kjent med prinsipper for medie- og pårørendehåndtering.

Pris: 1 900 kr per deltaker

Påmelding, kriseledelse for ledere og nøkkelpersoner

Takk for din påmelding

arrow&v
arrow&v
Våre kurs
3-4 dager

Grunnopplæring arbeidsmiljø

1 dag

HMS Kurs for øverste leder

1 dag

Oppfriskningskurs HMS

Tilpasses

Interkontroll (IK) i små og mellomstore virksomheter

2 timer

Roller i HMS-arbeidet

3 timer

Innføring i risikovurdering

3 timer

Førstehjelpskurs og/eller hjertestarterkurs

Tilpasses

Beredskaps- og krisetrening

Tilpasses

Forebygging og håndtering av trusler og vold

3 timer

Helsefremmende arbeidsplasser

3 timer

Medarbeidersamtaler

2 samlinger a 4 timer

Den gode utviklingssamtalen

Kurs på bestilling

Salutis HMS leverer over 300 kurs per år. Vi skreddersyr også kurs etter behov fra virksomheter.

Se oversikt over noen av kursene Salutis HMS tilbyr her – ser du ikke kurset ditt, ta kontakt!

Bestill kurs i den fastsatte kursmenyen under, eller scroll ned på siden, se oversikt over andre kurs og få kurs på forespørsel.

Salutis HMS AS

Øvermarka 4

2320 Furnes

post@salutis.no

Telefon: 62 57 57 00

Org.nr: 917576645 

© 2022 Salutis HMS

Design av Frostrøyk

Meld deg på nyhetsbrevet vårt!

Takk for at du abonnerer!