top of page
Skygge liggende.png
Menneskerettigheter i Salutis-selskapene

Salutis-selskapene er opptatt av en bærekraftig forretningspraksis og har forankret virksomhetens forpliktelse til overholdelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i sine etiske retningslinjer. 

Salutis-selskapenes etiske retningslinjer beskriver virksomhetenes prinsipper samt moralske og etiske forventninger som virksomheten og de ansatte skal leve opp til.

bottom of page