top of page

Ergonomiske forhold

«Tilpasningen mellom arbeidsmiljø, teknikk og menneske». For å unngå sykdom og belastningsskader må både arbeidsgiver og arbeidstaker ta hensyn til hva som er god ergonomi.

Salutis HMS kan bistå med følgende tjenester.

Risikokartlegging og -vurdering

Mange får muskel- og skjelettplager på grunn av arbeidet de gjør. Det kan være vanskelig å avgjøre hvem som er i risikosonen. Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver skal kartlegge og  vurdere risikoforholdene og iverksette nødvendige forebyggende tiltak som en del av det systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. Vi bistår bedriften med kartlegging og vurdering.

Arbeidsplassvurdering

En arbeidsplassvurdering kartlegger samspillet mellom arbeidstaker, arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø. Arbeidsplassvurdering gir grunnlag for tiltak som gjør at arbeidstaker mestrer arbeidet sitt, hindre sykefravær eller forslag til alternativt annet arbeid.

Etablering av rutiner

Vi bistår med å etablere nye rutiner for forebygging av muskel- og skjelettplager. Ferske tall fra NAV viser at muskel- og skjelettplager er hoveddiagnosen bak rundt 38 prosent av alle tapte dagsverk. Arbeidstilsynet hevder at arbeidsgivere må se på hele arbeidsmiljøet, og etterlyser bedre rutiner for forebygging av muskel- og skjelettplager. 

Pausegym og fysisk aktivitet

Som BHT bistå vi med tiltak og løsninger ved ergonomiske utfordringer.

For å holde muskler og ledd vedlike kan bevegelse og aktivitet være en viktig faktor. 

Opplæring og informasjon

Salutis HMS bistår med informasjon og opplæring om blant annet vibrasjoner, manuell håndtering, arbeidsteknikk, organisering av arbeidet, forflytning, tungt og ensformig arbeid.

Bistand til planlegging av 

arbeidsplasser 

- organisering, innkjøp

«BHT skal bistå i utarbeidelse av retningslinjer om ergonomiske forhold, for eksempel ved nybygg, ombygninger, innkjøp, renhold» - Arbeidstilsynet. 

Salutis HMS bistår i planlegging av nye arbeidsplasser og i endringsprosesser på eksisterende arbeidsplasser. Innredning av arbeidslokaler og innkjøp av hjelpemidler/utstyr for å forebygge/redusere uheldig belastning og fremme helse.

bottom of page