top of page

Bedriftshelsetjenesten gjennom oss?

Er din bedrift oppdatert på HMS?

Vi gir deg verktøyene du trenger for å ta vare på dine ansatte

Kontaktskjema

For bestilling av tjenester, klikk her

Sjekk fordelene du har som kunde i Salutis HMS

Som kunde av Salutis HMS har du mange kundefordeler

Finn frem til oss

Her finner du våre fysiske kontorer

Aktuelt
Skygge liggende.png

Våre tjenester

Systematisk HMS-arbeid

Vi bistår våre kunder med å opprette, vedlikeholde og revidere et hensiktsmessig HMS. Vi er opptatt av at slike system skal være så praktisk rettet som mulig, og fungere som et nyttig verktøy for virksomheten.

Sykefraværsarbeid

Sykefraværsarbeidet starter med å forebygge at det oppstår, og gjøre det mulig, eller lettere å gå på jobb enn å bli hjemme når man er syk. Vi bistår i sykefraværsforebyggende- og helsefremmende arbeid, oppfølging og kartlegging.

Arbeidshelse

Vi kan med høy kvalitet gjennomføre helseundersøkelser, i tillegg kan vi bistå ved vurdering av mulige årsaker og sammenhenger mellom helseplager/sykdom og arbeidsmiljø.

«BHT skal bistå i utarbeidelse av retningslinjer om ergonomiske forhold, for eksempel ved nybygg, ombygninger, innkjøp, renhold» - Arbeidstilsynet. Salutis HMS bistår i planlegging av nye arbeidsplasser og i endringsprosesser på eksisterende arbeidsplasser. Innredning av arbeidslokaler og innkjøp av hjelpemidler/utstyr for å forebygge/redusere uheldig belastning og fremme helse.

bottom of page