top of page

«Salutis har et unikt blikk ift. å balansere paragrafer og forretningsmessig drift. De ser på problemstillinger både fra arbeidsgivers- og  arbeidstakeres ståsted»

Hai Hang, Eier restaurantkjeden Hai 

Kundehistorier

Ellen

Storåsen AS

«Salutis ble, uten å overdrive, en bauta å lene seg til og forvisse seg om at man utfører sitt arbeid på best mulig måte, og i tråd med gjeldende regler for å best ivareta både bedriften og de ansattes rettigheter og plikter.»

Kari Stray Nordberg

Den Norske Kirke

«Jeg vil si at det opplevdes som et FØR og ETTER for oss, hva gjelder å få hjelp til risikovurdering fra Salutis»

Hai Hang

Restaurantkjeden Hai

«Salutis har et unikt blikk ift. å balansere paragrafer og forretningsmessig drift. De ser på problemstillinger både fra arbeidsgivers- og  arbeidstakeres ståsted»

Fra mørkt til lyst

Kunde om arbeid med avhengighetsproblematikk

«Etter vi startet samarbeidet med Salutis har vi opplevd store forbedringer... At vedkommende fikk snakke med Salutis som tredjepart, var til stor hjelp.»

May Britt Skåtøy

Bergen kirkelige fellesråd

«Bruk av Salutis sine tjenester i BKF har bidratt til å løfte vårt arbeid innenfor stabsutvikling, medarbeideroppfølging, organisasjonsutvikling og arbeidsmiljø.»

Dette sier kundene våre

bottom of page