top of page
Open Site Navigation

Ellen

Storåsen AS

Quotation mark

«Salutis ble, uten å overdrive, en bauta å lene seg til og forvisse seg om at man utfører sitt arbeid på best mulig måte, og i tråd med gjeldende regler for å best ivareta både bedriften og de ansattes rettigheter og plikter.»

Kari Stray Nordberg

Den Norske Kirke

Quotation mark

«Jeg vil si at det opplevdes som et FØR og ETTER for oss, hva gjelder å få hjelp til risikovurdering fra Salutis»

Hai Hang

Restaurantkjeden Hai

Quotation mark

«Salutis har et unikt blikk ift. å balansere paragrafer og forretningsmessig drift. De ser på problemstillinger både fra arbeidsgivers- og  arbeidstakeres ståsted»

Fra mørkt til lyst

Kunde om arbeid med avhengighetsproblematikk

Quotation mark

«Etter vi startet samarbeidet med Salutis har vi opplevd store forbedringer... At vedkommende fikk snakke med Salutis som tredjepart, var til stor hjelp.»

Dette sier kundene våre

Kundehistorier
bottom of page