top of page

Yrkeshygiene

Yrkeshygienikere arbeider med identifikasjon og kartlegging av kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, samt vurdering av risiko for helseskade og forslag til forebyggende tiltak.
 
Salutis HMS bistår din bedrift ved kartlegging, måling, risikovurdering og oppfølging av det fysiske, kjemiske og biologiske arbeidsmiljøet. I tillegg til dette bistår vi også med stoffkartotek, arbeidsinstrukser, opplæring og informasjon om verneutstyr.

Yrkeshygieniske målinger

Virksomheter er pålagt å kartlegge og vurdere risiko for forekomst av forhold som kan forårsake sykdom eller skade

på arbeidsplassen. Vurderinger knyttet til fysiske,

kjemiske eller biologiske arbeidsmiljøfaktorer, krever

oftest kartlegginger og målinger. 

Vi foretar kartlegginger og målinger av blant annet lys, inneklima, støy, etterklang, vibrasjoner, radon, ulike typer støv, ulike kjemikalier og biologiske faktorer.

bottom of page