top of page

Sykefraværsarbeid

Når en arbeidstaker er blitt sykmeldt, er målet å legge til rette for at arbeidstakeren kommer tilbake til jobb. Arbeidsgiveren har ansvaret for å legge til rette for dette. Arbeidsgiveren skal også forebygge at nye arbeidsrelaterte sykefravær oppstår.

Vi bistår med forebygging på individ- og organisasjonsnivå, blant annet bistår vi i oppfølgingsprosjekter på kort og lang sikt, foreslår forebyggende og helsefremmende organisatoriske tiltak, og bistår i individuell oppfølging og tilrettelegging.

Tilrettelegging

Ifølge loven ”(…) skal arbeidsgiver, så langt det er mulig, iverksette nødvendige tiltak”. Pliktens rekkevidde er med andre ord vidtrekkende. Dette betyr at virksomheten i hvert tilfelle skal gjøre en skjønnsmessig og konkret helhetsvurdering. Alle muligheter skal altså vurderes.

Vi kan bistå med kartlegging og funksjonsvurdering ved hjelp av ulike verktøy og dyktig personell.

Rutiner og retningslinjer

Å velge å være aktiv før problemer oppstår, kan gi mange fordeler. Her kan vi bistå med å kartlegge tilretteleggingsmuligheter og alternative oppgaver i forkant, slik at informasjonen er klar dersom en ansatt skulle bli syk. 

Informasjon og opplæring

Informasjon og opplæring, for eksempel gi informasjon om sykefraværsarbeid etc. 

bottom of page