top of page

Advokatfirmaet Unneland AS har spesialkompetanse bygget på over 25 års erfaring, og arbeider kun med personskader; yrkesskader og trafikkskader.
Ved en skade er det viktig å få en vurdering av din sak og hvilke rettigheter du har. Det er viktig med tidlig informasjon for å sikre dine rettigheter best mulig. Advokatfirmaet Unneland gir deg informasjon om hva du bør passe på. De hjelper til med;

  • å sikre riktig håndtering av skadesaken

  • den ansattes rettigheter ift yrkesskadeforsikringsselskapet/bilansvarsselskapet, NAV og egne forsikringer

  • å få dekket utgifter fra forsikringsselskapet

  • å få dekket inntektstap

  • valg av spesialist

  • dekning av hjelp i hjemmet

  • fremsettelse av endelig erstatningskrav

  • forhandlinger med forsikringsselskapet

  • erstatning for psykiske traumer etter skade

 

De anslår forsiktigvis at du vil oppnå mellom 50% og 100% mer i erstatning ved å bruke dem enn å håndtere din egen sak overfor forsikringsselskapet. Tjenesten er landsdekkende.

Advokatfirmaet Unneland AS tilbyr kunder av Salutis HMS flere tjenester GRATIS. Les om det under «kundefordeler».

Catch 112 Leverer kurs og øvelser innenfor brann, røykdykking, industri, varmearbeid,  fallsikring, FSE og innsatsledelse, og leverer skreddersydde kurs til virksomheter over hele Østlandet. Samtidig er Catch112 totalleverandør av både utstyr og kompetanse for kommunale brannvesen, offshore, industrivern, industri og næringslivet generelt.

Lunna AS er en totalleverandør innenfor drift, vedlikehold og personlig verneutstyr, stasjonert i Brumunddal og Elverum.

 

I kombinasjon med ett bredt varesortiment og kunnskap ønsker de å være din foretrukne leverandør.

Helsegruppen NEMUS

NEMUS står for NErve, MUskel og Skjelett. Hovedmålet med NEMUS er å skape gode løsninger – for pasienter, bedrifter, eksterne helseaktører det samarbeides med og for alle som arbeider på klinikkene. NEMUS har klinikker i alle de største byene og flere tettsteder i Norge. Alle klinikkene er tverrfaglige med kiropraktor og fysioterapeut. Noen klinikker har også massør, akupunktør, manuell-terapeut, osteopat, psykolog, psykomotorisk fysioterapeut, stressmestringspedagog, ernæringsfysiolog og ortoped.

NEMUS tilbyr kunder av Salutis HMS 48 timers behandlingsgaranti. Ler om det under «kundefordeler».

Senter for stress og traumepsykologi har bred og lang erfaring innen traumer og PTSD, og da hovedsakelig med oppfølging etter traumer som ulykker, voldsepisoder og uventede dødsfall. Tilbyr virksomheter kurs og undervisning innen stress- og krisefeltet til behandling eller oppfølging av ansatte som er sykemeldte eller har opplevd kritiske hendelser. Kan bistå virksomheter ved å tilby «bedriftspsykologtjeneste» eller beredskapstjeneste ved kritiske hendelser. Tilbyr privatpersoner rådgivning og behandling på grunn av plager som følger av stress eller traumer, eller som har typiske plager som angst og depresjon. Tjenestene leveres raskt og effektivt.

Tilbyr sine tjenester i moderne lokaler i Grensen 18 i Oslo sentrum. I tillegg har de etablert en ny tjeneste; rådgivning og behandling via video, og kan på den måten bistå kunder overalt.

Sikkerhetsledelse leverer risikokartlegging, planverk, rådgivning, kurs og øvelser innen HMS, sikkerhet, beredskap og krisehåndtering. Selskapet har rådgivere med spesialkompetanse fra Politiet, med mange års erfaring fra håndtering av reelle kriser. Sikkerhetsledelse har utviklet konsepter innen personsikkerhet, trusselhåndtering og sikring mot alvorlige voldshandlinger, og har en egen beredskapstjeneste, som omfatter rådgivnings- og utrykningsberedskap 24/7. De har kontor på Kolbotn og kurs-/øvingsfasiliteter i Oslo sentrum. Sikkerhetsledelse er uavhengig av leverandører og er en uhildet samarbeidspartner for alle typer virksomheter og organisasjoner.

Synsam er Nordens ledende optikerkjede med rundt 100 butikker i hele Norge.  Salutis HMS og Synsam har inngått en samarbeidsavtale som sikrer kunder rabatterte priser og gode ordninger i forbindelse med synstest, databriller og vernebriller med optisk styrke.

Samarbeidspartnere

bottom of page