top of page

Retningslinjer og rutiner

Vi bistår i utarbeidelse av rutiner og retningslinjer om organisatoriske forhold, som arbeidsavtaler, arbeidsplaner, medvirkning, omstilling, kontrolltiltak, varsling, opplæring, alenearbeid, arbeidstid, påseplikt, stillingsbeskrivelser, arbeidsinstrukser og oppsigelse.

Psykososiale og
organisatoriske 
forhold

Arbeidsgiver har en plikt til å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø handler kort fortalt om hvordan de ansatte har det på jobben. 
Begrepet er en samlebetegnelse som favner over alt relatert til arbeidssituasjon 
og arbeidsbetingelser, og er en forkortelse av ’psykologiske og sosiale 
faktorer på arbeidsplassen’. 

Salutis HMS kan bistå med følgende tjenester.
bottom of page