top of page

Tilbake i 100% etter støttesamtaler

Det skulle bare tre støttesamtaler i tillegg til en del egenarbeid, før "Kjetil" var tilbake på jobb.

"Kjetil" slet med arbeidshverdagen og utfordringer både på jobb og hjemmebane. Han forteller om møtet med bedriftshelsetjenesten som Salutis leverer:


- Da jeg kom til støttesamtale i Salutis første gang, var jeg 50% sykemeldt og opplevde utfordringer i livet og på jobben som oppleves vanskelig å håndtere. Hos Salutis ble jeg møtt med forståelse, kompetanse og et profesjonelt nærvær som hjalp meg å sortere tanker, prioritere hva jeg ønsket med livet mitt fremover, og hva som måtte til for å komme dit. I samtalene ble jeg hjulpet til selv å finne svarene – og på den måten fikk jeg eierskap til mine egne valg. Etter tre samtaler var jeg tilbake i 100% arbeid igjen, og ser lyst på fremtiden både privat og på jobb

Lise Bull-Olsen er bedriftssykepleier. Hun forteller hvordan støttesamtalene fungerer.

Slik fungerer støttesamtalene

Støttesamtaler er et godt verktøy i forbindelse med eksempelvis endringsprosesser på jobb, sykefravær eller livsendringer. Lise Bull-Olsen er bedriftssykepleier i Salutis og forteller hvordan hun jobber med arbeidstakeren i samtalene:


- Jeg ønsker å bidra til at kunden selv finner sin vei videre i en utfordrende situasjon, og støttes og trygges i disse valgene. Dette gjør vi gjennom dialog og kartlegging av blant annet mestringsstrategier.

Samtalene har ofte ramme på en klokketime og er basert på gjensidig tillit og en god dynamikk. Arbeidstakeren må også regne med litt arbeid selv for å oppnå en endring. Lise forklarer nærmere:


- Jeg oppfordrer gjerne samtalepartner til å ha fokus på noe bestemt mellom hver samtale, og på denne måten skape utvikling og rom for ny refleksjon. Å skape en liten positiv endring, kan få store positive konsekvenser på sikt. Mange opplever støttesamtaler som svært nyttige.

Comments


bottom of page