top of page

Hva gjør en bedriftshelsetjeneste?

Som bedriftshelsetjeneste er vi en fagkyndig og rådgivende tjeneste innenfor forebyggende HMS-arbeid. Sammen med arbeidsgiver og arbeidstakere skal vi være med å følge opp arbeidsmiljøet i virksomheten.


Hvem skal ha bedriftshelsetjeneste?

Alle arbeidsgivere er pliktig til å knytte sin virksomhet til en godkjent bedriftshelsetjeneste dersom risikofaktorene på arbeidsplassen tilsier det. Arbeidstilsynet kan pålegge enhver virksomhet å knytte seg til en godkjent leverandør av bedriftshelsetjeneste dersom det er et særlig behov for overvåking av arbeidsmiljø eller kontroller. Enkelte bransjer har mer helsefarer og risiko enn andre bransjer. Risikoen kan være sykdommer, skader og psykiske belastninger. Virksomheter innenfor disse bransjene er etter forskriftene pålagt å knytte seg til en godkjent bedriftshelsetjeneste. Salutis HMS er en godkjent bedriftshelsetjeneste som leverer tjenester over hele landet.


Klikk her for å se hvilke bransjer som er pliktig til å knytte seg til en bedriftshelsetjeneste.


Bruk en godkjent bedriftshelsetjeneste

En godkjent bedriftshelsetjeneste tilfredsstiller ressurser, kompetanse, kvalitet og fagutvikling slik at de kan hjelpe virksomhetene i det systematiske HMS-arbeidet. Bedriftshelsetjenesten skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål og på grunnlag av faglige vurderinger informere om risikofaktorer på arbeidsplassen.


I Salutis er vi godkjent som bedriftshelsetjeneste og har kompetanse på arbeidsmiljø. Gjennom våre søsterselskap Salutis Solutions og Salutis Psykologi kan vi også levere rådgivning, kurs og analyser innenfor kvalitet- og systemoppbygging (ISO, LEAN, EMAS, JIT og andre generelle forbedringsprosjekter) samt mulighet for psykologtjenester. Du kan lese mer om Salutis Solutions og Salutis Psykologi her.


Arbeidsgivers rolle og ansvar

Du som arbeidsgiver har ansvar for at arbeidsmiljøet i virksomheten er forsvarlig. Det er opp til arbeidsgiveren å skaffe seg en bedriftshelsetjeneste som har kunnskap om arbeidsmiljøforholdene som finnes i virksomheten. Virksomheten og bedriftshelsetjenesten skal planlegge felles HMS-arbeid som konkretiseres i en årlig handlingsplan, men det er åpent for å kunne bestille ytterligere tjenester utover dette.


Bedriftshelsetjenestens rolle og ansvar

Som bedriftshelsetjeneste skal vi ha generell kompetanse om forebyggende arbeidsmiljøarbeid og aktuelle arbeidsmiljøforhold og være godt kjent i den aktuelle virksomheten. Bedriftshelsetjenesten har likevel ikke et selvstendig ansvar for arbeidsmiljøet i bedriften - det er arbeidsgivers ansvar å be om råd. Som leverandør utfører vi tjenester og oppdrag i henhold til lovverket, og er ansvarlig for å gjennomføre oppdragene i henhold til avtalen. Alle ansatte i Salutis HMS og deres søsterselskap har taushetsplikt ovenfor utenforstående vedrørende enkeltpersoner, samarbeid, produkter, prosessforhold og øvrig sensitiv informasjon.
Comments


bottom of page