top of page

Arbeidsmiljøutvalg (AMU)

Alle virksomheter med minst 30 ansatte (fra 01.01.2024) har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU).Her går vi gjennom regelverket og gir deg malene for hvordan opprette og drifte et AMU, som agenda, referat og årsrapport.


RegelverkRutine

Her bør valg av leder og medlemmer ivaretas, samt møteplan og utarbeidelse av årsrapport inkluderes.


AMU skal;

  • gi råd om prioritering av virksomhetens planer i arbeidsmiljøspørsmål og selv ta opp spørsmål om nye tiltak.

  • arbeide for at de tilsatte i virksomheten får innsikt i arbeidsmiljøproblemer og søke deres medvirkning i verne- og miljøarbeidet.


Kun for visse virksomheter: utvalget behandle arbeidsinstruks som skal utarbeides ved samtidig arbeid med cytostatika og ioniserende stråling, jf. forskrift om utførelse av arbeid § 15-2.


Saksliste, referat og årsrapport

Gå til side for nedlasting av malverk:


 Aktuell lov og forskrift

Arbeidsmiljøloven kap.7 – Om arbeidsmiljøutvalg
Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kap.2 og 3.


  

Tilbud om opplæring

Salutis HMS tilbyr gratis oppstartskurs for deg som må opprette arbeidsmiljøutvalg (AMU) Dette gir en kort introduksjon til hva AMUs rolle er, hvordan opprette og drifte et AMU.

NB: Erstatter ikke AMU-medlemmers krav til opplæring 

Comments


bottom of page