top of page

Krisetelefon

«24 timer i døgnet, 365 dager i året» Salutis HMS’ krisetelefon er en tjeneste vi tilbyr kunder som ønsker rask psykologisk førstehjelp for å ivareta personalet ved akutte og alvorlige hendelser. Gjennom spesialavtale med Salutis HMS sikres virksomheten, ledere og ansatte rask bistand når det trengs som mest. Telefonen er bemannet hele døgnet, med kvalifisert personale som har erfaring fra arbeid med kriser, traumer, stress- og sorgarbeid.

Krise og beredskap

«En krise kan aksepteres, men dårlig håndtering av krisen aksepteres ikke»
Er du og din bedrift forberedt på håndtering av ulykker og uforutsette hendelser?
bottom of page