top of page

Arbeidsplassvurdering

En arbeidsplassvurdering kartlegger samspillet mellom arbeidstaker, arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø. Arbeidsplassvurdering gir grunnlag for tiltak som gjør at arbeidstaker mestrer arbeidet sitt, hindre sykefravær eller forslag til alternativt annet arbeid.

Ergonomiske forhold

«Tilpasningen mellom arbeidsmiljø, teknikk og menneske». For å unngå sykdom og belastningsskader må både arbeidsgiver og arbeidstaker ta hensyn til hva som er god ergonomi.

Salutis HMS kan bistå med følgende tjenester.

bottom of page