top of page

Arbeidsmedisin/
arbeidshelse

Arbeidsmedisin er det medisinske fagområdet som omhandler forholdet mellom arbeid og helse. I motsetning til de fleste andre medisinske spesialiteter, som først og fremst handler om å diagnostisere og behandle sykdom, er arbeidsmedisin hovedsakelig innrettet mot hvordan man kan forebygge sykdom som skyldes arbeidet.

Salutis HMS kan bistå med tjenester innen ulike områder.

Målrettede helseundersøkelser

Ved enkelte typer arbeid med særlig helserisiko har arbeidsgiver plikt til å sørge for at arbeidstakerne gjennomgår helseundersøkelser. For andre typer arbeid er det krav om at arbeidstakerne får tilbud om helseundersøkelser. Hensikten er å kartlegge, forebygge og hindre utvikling av arbeidsrelaterte helseskader. 

bottom of page