top of page

Arbeidsmedisin/arbeidshelse

Arbeidsmedisin er det medisinske fagområdet som omhandler forholdet mellom arbeid og helse. I motsetning til de fleste andre medisinske spesialiteter, som først og fremst handler om å diagnostisere og behandle sykdom, er arbeidsmedisin hovedsakelig innrettet mot hvordan man kan forebygge sykdom som skyldes arbeidet.

Salutis HMS kan bistå med tjenester innen ulike områder.

Yrkesvaksinering

Vaksinering utføres i forbindelse med arbeid som kan gi risiko for smitte. Hvilke arbeid som faktisk gir smitterisiko, må vurderes etter kartlegging og risikovurdering for smitte i konkrete arbeidsoppgaver i bestemte yrker.

Målrettede helseundersøkelser

Ved enkelte typer arbeid med særlig helserisiko har arbeidsgiver plikt til å sørge for at arbeidstakerne gjennomgår helseundersøkelser. For andre typer arbeid er det krav om at arbeidstakerne får tilbud om helseundersøkelser. Hensikten er å kartlegge, forebygge og hindre utvikling av arbeidsrelaterte helseskader. 

Sykefraværsoppfølging

Vi bistår med forebygging på individ- og organisasjonsnivå, blant annet bistå i oppfølgingsprosjekter på kort og lang sikt, å foreslå forebyggende og helsefremmende organisatoriske tiltak, og bistå i individuell oppfølging og tilrettelegging.

Arbeidsmedisinsk poliklinikk

Vi bistår med vaksinasjoner, lettere oppfølging, eller henvisning til egen lege, spesialister eller arbeidsmedisinske avdelinger.

Rus/AKAN-arbeid

Vi bistår med å utarbeide policy og retningslinjer, testing, individoppfølging og lederveiledning knyttet til avhengighetsproblematikk.

Informasjon og opplæring

Informasjon og opplæring, for eksempel holde førstehjelpskurs og gi informasjon om helseeffekter av ulike eksponeringer, rus, sykefraværsarbeid, smitte etc. 

bottom of page