top of page

Som et FØR og ETTER, etter risikovurdering

Kundehistorie: Risikovurdering

Av: Kari Stray Nordberg

Verneombud ved Lørenskog kirkelige fellesråd


«Jeg vil si at det opplevdes som et FØR og ETTER for oss, hva gjelder å få hjelp til risikovurdering fra Salutis»

Kari Stray Nordberg, Verneombud Lørenskog Kirkelige Fellesråd.


Som verneombud ble jeg umiddelbart involvert da koronaviruset brøt ut. Mange ansatte henvendte seg til meg og var usikre på hvordan vi skulle håndtere dette viruset i jobbsammenheng.

Folk var redde, mange kom med ulike forslag til hvordan vi skulle nå forholde oss, og selv følte jeg ansvaret som verneombud svært tyngende i denne situasjonen. Vi hadde ikke kompetansen til å håndtere dette, hvilket medførte at jeg rett og slett hadde problemer med å få sove om natten, av frykt for konsekvensene av dette viruset for oss.
«Som verneombud følte jeg at jeg kunne senke skuldrene og kjenne meg trygg på at det vi holdt på med i kirken var trygt i disse koronatider»

Kari Stray Nordberg, Verneombud Lørenskog Kirkelige Fellesråd, juni 2020Da kom jeg på at vi var kunder av Salutis. Jeg fikk raskt tillatelse av kirkevergen til å ta kontakt med dere for å få hjelp til risikovurdering av våre virksomheter og bygninger. Det var yrkeshygieniker Nina Mellem Tronbøl som ble vår redning. Hun innkalte rådgiver, driftsleder for kirkegården, ledende kirketjener, og meg, og vi jobbet sammen via Teams. Kirken var stengt for ordinær virksomhet og alle ansatte satt på hjemmekontor, men noen tjenester måtte fortsatt holdes gående, som gravferder og sørgesamtaler, samt at kirkene også ble brukt til innspilling av videoer som ble lagt ut på nett.


Nina ledet oss igjennom de ulike tiltak, samt alle bygninger som var i bruk, slik at alt dette ble risikovurdert. Hun lagde rapport som ble sendt til oss, og som ble videresendt til Beredskapsrådet, som ble etablert i Lørenskog kirkelige fellesråd. Etter hvert henvendte vi oss flere ganger til Nina, siden flere tiltak måtte risikovurderes, det være seg tjenester som dåp, bryllup, og også hvordan konfirmantleirene kunne gjennomføres.


Jeg vil si at det opplevdes som et FØR og ETTER for oss, hva gjelder å få hjelp til risikovurdering fra Salutis. Som verneombud følte jeg at jeg kunne senke skuldrene og kjenne meg trygg på at det vi holdt på med i kirken var trygt i disse koronatider. Mange takk for uvurderlig profesjonell hjelp fra dere i Salutis!

Comments


bottom of page