top of page

Håndtering av trakassering/mobbesaker

Som leder er det viktig at du kjenner godt til hva du skal gjøre dersom en ansatt melder inn mobbing/trakassering på arbeidsplassen.

Saken må undersøkes, og det må legges til rette for at begge parter kan imøtegå anklagene som blir rettet. I komplekse saker vil det være aktuelt å gjennomføre en undersøkelse for å få fram fakta.Omtrent fem prosent av norske arbeidstakere oppgir at de føler seg mobbet på arbeidsplassen. Det å bli mobbet kan være svært belastende, og vil ha både individuelle konsekvenser og konsekvenser for organisasjonen og samfunnet for øvrig. Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver å forebygge og håndtere mobbing og trakassering i arbeidslivet. Forebygging kan du lese mer om her.

Mobbing omfatter systematiske situasjoner over tid med negativ behandling, der personen selv har vansker med å forsvare seg mot dette, for eksempel på grunn av ubalanse i maktforholdet.

Arbeidstilsynet bruker følgende definisjon av trakassering: Det er trakassering når en person blir utsatt for uønskede negative handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende. Dette kan for eksempel være uønsket seksuell oppmerksomhet, plaging, utfrysing eller sårende fleiping og erting. Arbeidstakere plikter å melde fra til arbeidsgiver dersom de er vitne til eller kjenner til at det forekommer mobbing og trakassering på arbeidsplassen.

Dersom noen melder inn en mobbesak skal den ikke avvises før den har blitt undersøkt og fulgt opp.

Målet med oppfølgingen vil være å avklare om det har skjedd mobbing, og at den uønskede atferden skal ta slutt. Den konkrete saken må undersøkes og det må legges til rette for en ryddig saksgang der det sikres god dokumentasjon og «kontradiksjon». Med kontradiksjon menes at de involverte partene får mulighet til å imøtegå alle sidene av saken som omhandler dem selv. Ved komplekse saker kan det være nødvendig å gjennomføre en undersøkelse for å avklare om det har forekommet mobbing/trakassering.


Vi i Salutis HMS har ansatte som er sertifisert i å gjennomføre faktaundersøkelser, og har lang erfaring med rådgivning i slike saker. Ta gjerne kontakt med oss dersom du trenger bistand i undersøkelsen og håndteringen av en trakasseringssak/mobbesak. Når du har ansatte som er utsatt for mobbing kan det også være viktig å gi god hjelp til den enkelte for å behandle de psykologiske konsekvensene, og vi har psykologer med spisskompetanse på dette.


Comentarios


bottom of page