top of page

God sparringpartner som løfter vårt arbeid.

Kundehistorie: Salutis bedriftshelsetjeneste

Av: May Britt Skåtøy

HR-sjef, Bergen kirkelige fellesråd


«Samarbeidet med Salutis har vist seg å være en kvalitetssikrer i BKFs HMS-arbeid.»

May Britt Skåtøy, HR-sjef, Bergen kirkelige fellesråd.


Bergen kirkelige fellesråd (BKF) har i en årrekke hatt avtale med Salutis bedriftshelsetjeneste. Vi bruker Salutis både i systematisk HMS-arbeid, som kursleverandør, i organisasjonsutviklingsprosesser og arbeidsmiljøsaker. I tillegg har vi benyttet oss av Salutis sine tjenester i individuell oppfølging av enkeltmedarbeidere, både når det gjelder sykefravær og øvrig veiledning og avklaring knyttet til arbeidsevne og tilretteleggingsbehov.

Samarbeidet med Salutis har vist seg å være en kvalitetssikrer i BKFs HMS-arbeid. Særlig ser vi nytten av å ha Salutis inne i vanskelige saker. De har vist seg å kunne bidra både med prosessledelse, kompetanse innenfor bl.a. ledelse og organisasjonspsykologi og samtidig ha et nøytralt perspektiv som gir troverdighet til prosessen for alle involverte.


«Rådgiverne i Salutis er gode sparringpartnere, og de leverer tjenester av høy faglig kvalitet tilpasset vår virksomhet både når det gjelder å avdekke forbedringsområder og å se mulige løsninger».

May Britt Skåtøy, HR-sjef, Bergen kirkelige fellesråd.

Bergen kirkelige fellesråd ser stor nytte av bredden av Salutis sine kompetanseområder. Vi har erfart at økt bevissthet og bruk av Salutis sine tjenester i BKF har bidratt til å løfte vårt arbeid innenfor stabsutvikling, medarbeideroppfølging, organisasjonsutvikling og arbeidsmiljø.

Comentarios


bottom of page