top of page

Fra mørkt til lyst

Avhengighet kan skape store konsekvenser, både for mennesket som lider av avhengighet og arbeidsgiveren. Les historien til en kunde som har benyttet Salutis i forbindelse med avhengighetsproblematikk hos en ansatt.Deler av leveransen til Salutis HMS vil kunne være oppfølging av arbeidstakere som har utfordringer med å fungere i jobben. Lise jobber som spesialrådgiver hos Salutis og fungerer som rådgiver i flere bedrifter. Kunden kontaktet Lise og Salutis i forbindelse med avhengighetsproblematikk hos en ansatt.

For å skjerme arbeidstaker ønsker kunden å være anonym.

Kundehistorien - fra mørkt til lyst

Som følger av utfordringer med arbeidstaker knyttet til avhengighetsproblematikk tok vi kontakt med Salutis.

Etter vi startet samarbeidet med Salutis har vi opplevd store forbedringer. Arbeidstaker hadde problemer med å formidle sine utfordringer og snakke ut om sin situasjon. At vedkommende fikk snakke med Salutis som tredjepart, var til stor hjelp.

Ved å avholde et møte med arbeidstaker, Lise og leder forstod arbeidstaker konsekvenser og at vi som bedrift ønsker å hjelpe.

Lise ledet oss gjennom ulike tiltak, opprettelse av AKAN*-avtale og jevnlige oppfølgingsmøter. Lise legger frem spørsmålene på en åpen og behagelig måte for alle parter.

Vi vil takke Salutis for god hjelp med situasjonen, og vi ser frem til videre oppfølging og samarbeid fremover. Vi anbefaler andre bedrifter å bruke Salutis om man har lignende utfordringer og ønsker å hjelpe sine arbeidstakere.


 

* AKAN-avtale: En individuell Akan-avtale er en oppfølgingsavtale mellom arbeidsgiver og medarbeideren. Avtalen opprettes på bakgrunn av medarbeiderens utfordringer i forhold til rusmidler, gambling eller annen avhengighetsproblematikk. Akan-avtalen er frivillig og har som formål å hjelpe den ansatte gjennom å sikre tett oppfølging av problematikken, samtidig som vedkommende beholder jobben.

Ofte kommer Akan-avtaler i stand på bakgrunn av et brudd på virksomhetens policy eller arbeidsreglement. Stadig flere Akan-avtaler opprettes på bakgrunn av en samtale basert på en bekymring, eller ved at den ansatte selv ber om hjelp. Uansett inngang er det viktig at begge parters interesser ivaretas - både virksomhetens hensyn til helse-, miljø- og sikkerhet, samt den ansattes individuelle behov for hjelpetiltak og en tverrfaglig tilnærming. Bak hver eneste Akan-avtale er det ett enkeltmenneske med sine utfordringer og behov, og av den grunn er hver eneste Akan-avtale unik og må tilpasses den enkelte.

Comments


bottom of page