top of page

Forebygging av mobbing/ trakassering på arbeidsplassen

Mobbing på arbeidsplassen har store konsekvenser. Det aller beste er derfor å forebygge dette. Gjennom gode rutiner og å være et godt forbilde er lederen en viktig person for å forebygge mobbing / trakassering på arbeidsplassen.Mobbing på arbeidsplassen har ofte store konsekvenser. Konsekvensene rammer både den enkelte som blir utsatt for mobbingen gjennom psykiske vansker i etterkant, men også organisasjonen. Organisasjonen kan konsekvensene være for eksempel økt sykefravær, økt turnover og redusert omdømme for bedriften. Det aller beste er derfor å unngå mobbing på arbeidsplassen. Som leder kan du for eksempel gjøre følgende for å forebygge:

  • Markere grensene for hva som er akseptabelt

  • Utvikle et godt og inkluderende arbeidsmiljø med toleranse for mangfold og konflikt

  • Ha gode rutiner for konflikthåndtering (unngå destruktive konflikter)

  • Overholde taushetsplikten om forhold hos de ansatte

  • Arrangere kurs og sette det psykososiale arbeidsmiljøet på dagsordenen på interne møter

  • Sørge for å gå foran med et godt eksempel i hvordan man snakker om andre

I Salutis HMS har vi egne medarbeidere som er spesialisert på det psykososiale arbeidsmiljøet. Ta kontakt med oss dersom du eksempelvis ønsker bistand med utvikling av retningslinjer, lederstøtte eller interne kurs / prosesser for å utvikle det gode og inkluderende arbeidsmiljøet. Dersom det allerede er kommet en sak om mobbing/trakassering i organisasjonen kan du lese mer om det her.


תגובות


bottom of page