top of page

En bauta å lene seg til

Da jeg først kom i kontakt med Salutis trengte jeg bistand i personalarbeid som kan være både krevende og vanskelig til tider. Med de formidable ressursene og bistanden jeg får fra Salutis føler jeg meg nå veldig godt rustet til enhver utfordring som måtte komme. Salutis ble, uten å overdrive, en bauta å lene seg til og forvisse seg om at man utfører sitt arbeid på best mulig måte, og i tråd med gjeldende regler for å best ivareta både bedriften og de ansattes rettigheter og plikter.


 

Storåsen tilbyr private, bedrifter og det offentlige et bredt spekter produkter og tjenester innen service, anleggstjenester og varer. Anleggsselskapet ble etablert i 2012 og har opparbeidet seg en bred erfaring innen service og anleggsarbeid.

Storåsen er en seriøs aktør innen vårt virkeområde. Vi utfører alt innen graving, brøyting, transport, og servicearbeider og har vårt hovedvirke på Sjusjøen.

Vi har med årene fått bred erfaring på vårt felt og har stort fokus på kundetilfredshet, dette ved å ha tett oppfølging under oppstart, gjennomføring og sluttføring av prosjekter.


 


Ellen er ansvarlig for HR hos Storåsen

Jeg heter Ellen er 32 år og startet opp Storåsen AS sammen med min mann i 2012 og har siden den gang vokst i takt med firmaet som startet med 2 ansatte til 16 ansatte + innleid arbeidskraft.

Jeg har hovedansvar for HR i firmaet og er ellers også involvert i de fleste administrative oppgavene i firmaet.

Jeg er genuint opptatt av at våre ansatte skal ha et godt sted å være på jobb og at de skal trives med det de gjør. Og jeg har et brennende engasjement hva gjelder kunden og kundens opplevelse i møte med Storåsen.


Å jobbe med Salutis

Da jeg først kom i kontakt med Salutis var etter anbefaling fra MEF. Jeg trengte bistand i personalarbeid som kan være både krevende og vanskelig til tider. Og med de formidable ressursene og bistanden jeg får fra Salutis føler jeg meg nå veldig godt rustet til enhver utfordring som måtte komme. Salutis ble, uten å overdrive, en bauta å lene seg til og forvisse seg om at man utfører sitt arbeid på best mulig måte, og i tråd med gjeldende regler for å best ivareta både bedriften og de ansattes rettigheter og plikter.


Salutis har så langt bistått på en enestående måte og satt oss i kontakt med de riktige ressursene de innehar i forhold til hva slags type bistand vi har måtte trenge.

Alt fra personalpolitikk bistand, bedriftshelsetjeneste og juridisk bistand er noen av områdene vi har fått hjelp. Og vi har i hvert tilfelle vært 100% fornøyde med hjelpen vi har fått.


Når det kommer til lederskapsrådgivning har vi opplevd en ærlig og utfordrende dialog som inspirerer oss til å utvikle oss til en bedre arbeidsplass og å definere våre roller på en bedre måte i firma.


Dette sitter jeg igjen med

Rent personlig har jeg utviklet en mye tydeligere forståelse for hvordan å håndtere personalpolitikken i eget firma slik at jeg ivaretar mine ansatte, men også min bedrifts behov. Etter dialog «opplæring» fra Salutis så jeg ting med nye øyne og følte selv jeg fikk et mye bedre overblikk av driften.


Hvis noen skulle rekke å spørre før jeg anbefaler Salutis så er det helt klart at om du ønsker en trygg profesjonell partner til din bedrift med bred kompetanse og kunnskap så er det ikke noe tvil i mine øyne om at man blir godt ivaretatt og fulgt opp at Salutis.

Comments


bottom of page